Café politiek met Sander Loones en Felix De Clerck

Op 2 mei 2019 heb ik een debat gevolgd ten ere van Café politiek. Dit debat ging tussen Sander Loones van de NVA en Felix De Clerck van de CD en V. Hierbij moesten beide politici een 18 minuut pitch geven over de argumenten van hun partij.

Meneer De Clerck mocht als eerste het publiek toespreken, hij begon meteen over een zeer belangrijk thema: De vluchtelingencrisis. Binnen de partij vinden ze het belangrijk dat het individu centraal komt te staan, maar hier binnen is verdraagzaamheid ook een zeer belangrijke factor. Je mag niet uitgaan op ras, religie, … Iedereen is een mens en men kan er ook niet aan doen dat ze op een plaats zijn geboren waar het minder gaat dan andere plaatsen op de planeet.

Persoonlijk vind ik dat deze standpunten toch wel overeenkomen met mijn standpunten. Zelf vind ik dat mensen moeten kunnen gaan en staan waar ze willen. Ook heb ik weinig tot geen problemen met de vluchtelingencrisis, ik vind het net terecht dat mensen vluchten voor oorlog, hongersnood, … Zelf zou ik ook de overstap wagen. Enkel heb ik problemen met de manier waarop ze het doen, in een rubberen bootje met de helft kinderen aan boord die een reddingsvest aanhebben alsof dat hun leven zal redden in het water. Ik ben dan toch wel voorstaander van centra waar het grootste aantal mensen vertrekken. Iedereen weet natuurlijk dat het daar ook niet allemaal zo vlotjes verloopt. Corruptie en terreurorganisaties heersen er, inwoners hebben weinig tot geen rechten, en toch is het niet aan de EU om het daar op te gaan lossen. Er is maar 1 iemand nodig per land die zegt dat de aanpak anders moet.

Nog een belangrijk thema binnen de CD en V is dat de mens zijn geloof zelf mag kiezen en hiervoor mag uitkomen zonder er commentaar voor te krijgen. Binnen België moeten we meer de verschillen binnen de samenleving aanvaarden. Dit thema wordt ook wel eens actief pluralisme genoemd. Een letterlijke vertaling van dit woord is: Het actief pluralisme wil de inhoudelijke discussie bevorderen, de meningsverschillen niet uit de weg gaan en wil dit steeds doen vanuit een houding van wederzijds respect. (actief pluralisme, Universiteit Antwerpen)

Zelf hecht ik hier ook veel waarde aan maar vind ik dat er toch weinig respect wordt getoond naar de mensen die niet geloven. Meestal worden ze afgeschreven als zielloze mensen. Persoonlijk ben ik Katholiek opgevoed en draag deze religie nog steeds.

Na Felix De Clerck was Sander Loones aan de beurt. Hij begon meteen met een gelijkenis tussen de partijen, hij zei NVA en CD en V kunnen vaak goed samenwerken omdat beide een conservatieve partij zijn. Dit wil zeggen dat ze zoveel mogelijk zaken willen behouden zoals ze zijn. Een voorbeeld is dat beide partijen in de Europese Unie willen blijven omdat ze tevreden zijn met de zaken hoe ze momenteel staan.

Hierna pikte meneer Loones in op het stukje over de vluchtelingencrisis van meneer De Clerck. Hij zei duidelijk: wie een meerwaarde betekent voor de samenleving, die hoort er bij. En daar kan ik mezelf al wat meer in vinden. De partij is (net zoals CD en V) een gemeenschapspartij, maar bij NVA staan de mensen centraal die een meerwaarde bieden aan de maatschappij. Hiervoor is ook belangrijk dat mensen in België minder en minder plichten naleven. Wanneer men verplicht is om een cursus Nederlands te volgen, dan moet men dit doen en daar zijn geen afwijkingen bij mogelijk.

Ook vindt de partij dat multinationals zoals Marck Zuckerberg minder controle mogen hebben over de wereld. Zelf denk ik dat de impact die ze hebben toch wel miniem is en toch nog te veel in de handen ligt van de politici. Bedrijven zoals de NMBS lopen veel soepeler als het in de armen ligt in externen, dus niet bij mensen van de overheid.

Bronnen:

Actief pluralisme in een notendop – Universiteit Antwerpen. Geraadpleegd van https://www.uantwerpen.be/nl/centra/centrum-pieter-gillis/over-het-centrum/actief-pluralisme/
 
Conservatief – Juridischwoordenboek.nl – Dutch Law Encyclopedic Dictionary – Amo Institute of Sciences. Geraadpleegd van https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conservatief

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *