lego-serious-play-training-austria-vienna-and-krems-day_2_-_core_identity_(2)

Een missie bouwen voor Requipment met Lego blokjes

Tijdens de lessen van organisatie, proces en tools probeerden we in naam van Requipment een missie op te bouwen. Pittig detail, we bouwden deze op met lego blokjes. Frank Vanhamel had een schitterende tool meegebracht, genaamd lego serious play, om ons tijdens het proces te ondersteunen. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de video hieronder …

Bekijk ook zeker ‘Bouw je missie met behulp van Lego serious play

Met Requipment hadden we al enkele pogingen gedaan om onze missie te formuleren. Nooit had ik gedacht dat deze tool ‘Lego serious play’ ons op een andere manier kon kijken naar die missie. Eerst moesten we persoonlijk een ‘kunstwerkje’ in Lego bouwen, de reden hiervoor was om de waarden van het bedrijf voor jou persoonlijk nog eens te herhalen. Daarna moest je luisteren naar je teamleden om te kijken welke waarden jij eventueel gemist hebt. Dit is echter geen drama, meer zelfs dit is de oefening. Samen met je teamleden kan je deze waarden omvormen tot een bedrijfsmissie.

De sessie was zeer creatief en gaf eens een andere kijk op je bedrijf. Je laat letterlijk je geest spreken en dat vond ik zo fijn aan deze opdracht. Nadien was het letterlijk peanuts om de nieuwe missie op te bouwen. Bedankt aan Frank Vanhamel om ons te begeleiden in dit proces.

STARR

Samenwerking met Haagse Hogeschool studenten: peer rapportering via STARR-methode

Als netwerkeconomen hebben we ondertussen ontdekt dat het uitbreiden van je eigen netwerk enorm belangrijk is. Daarom kregen wij de mogelijkheid om binnen de module ‘Data gebaseerde intelligentie’ ons eigen ruggengraadproject voor te stellen aan de hand van een KPI dashboard. Het publiek waren enkele zeer geïnteresseerde studenten uit de Nederlandse Haagse Hogeschool. Drie sessies werden gepland zodat wij (Netwerkeconomie-studenten) de kans kregen om ons verhaal te doen over het eigen KPI Dashboard. Voor de Haagse studenten is het echter de bedoeling dat ze de grote lijnen van dat dashboard leren om die daarna te implementeren in hun eigen project of werkinstelling. Door dat we nog steeds in het coronatijdperk zaten was een fysieke ontmoeting onmogelijk. Hierom vond de voorstelling plaats via de teamsamenwerkingstool Microsoft Teams. Achteraf bekeken ben ik zeer tevreden dat deze tool werd gebruikt. Want ik besef echter van mezelf dat mijn persoonlijke productiviteit hoger is dan voor het gebruik van deze samenwerkingstools.

Peers inlichten

De eerste twee kennismakingen met de Haagse Hogeschoolstudenten of ook wel peers genoemd verliepen zeer vlot. Vanaf de start begon ik meteen met een kleine toelichting over wat de bedoeling was van het gesprek die namiddag. Blijkbaar werden zij niet geïnformeerd over de meeting en stelden ze hierover enkele vragen. Hierna had ik de kans om mijn verhaal te doen. Ik begon met de basis toe te lichten. De basis zie ik als noodzakelijke documenten die je op voorhand moet gemaakt hebben voor je aan een KPI Dashboard maakt. Want dat is echter hun bedoeling om dat uiteindelijk zelf te kunnen bouwen. De noodzakelijke documenten waar ik het over had waren de multikapitalenmatrix, missie, visie en strategie van Requipment (eigen ruggengraadproject). Ik heb vooral aandacht gestoken in het duidelijk zijn in mijn uitleg zodat iedereen mee is in het verhaal.  

Na de basis uitgelegd te hebben begon ik aan de uitleg over het KPI Dashboard. Tijdens mijn uitleg werd het steeds duidelijker voor de peers dat de Key Success Factors (afgekort KSF) gelinkt staan aan de multikapitalen inventaris. Vaak heb ikzelf ook die als bron gebruikt om het dashboard te vervolledigen. De kritieke prestatie-indicatoren daarentegen zijn gelinkt aan je missie, visie en strategie. Vaak haal je elementen uit je eigen project die je wil gaan verbeteren. Dat kan gaan over interne werking verbeteren tot een stockanalyse te maken voor je business.

Na mijn uitleg vroeg ik wat feedback over het dashboard. Ik kreeg te horen dat ze het zeer professioneel vonden, maar dat ze zelf niet streven naar zo’n goed uitgewerkt dashboard. Sommigen waren eerder op zoek naar een kleinschalige opmaak. Een dashboard dat eerder gaat over een component van een bedrijf. Nadien verkreeg ik ook wat feedback dat de verwoording van bepaalde zaken beter kon. Dit kan je zien als de storytelling van het KPI Dashboard.

Peers aan de beurt

De week na onze tweede sessie was het de beurt aan de studenten van de Haagse Hogeschool. Wat zeer jammer was, was dat ze hun niet echt voorbereid hadden en maar 2 van de 5 mensen aan het woord kwamen. Echter wisten ook zij opnieuw niet wat de bedoeling was van dat uurtje. Dit kunnen mijn collega’s uit Netwerkeconomie (Tibaut De Wael en Brandon Hernou) bevestigen. Het was een heel kort gesprek maar toch hebben we voldoende feedback kunnen geven aan de 2 studenten. Zij hadden het vooral moeilijk om het onderscheid te kunnen maken tussen een KSF en KPI. Vaak werden deze twee verwisseld met elkaar.

Uitgewisselde LinkedIN-profielen

Tot slot besluit ik dat de peers wel voldoende zullen geleerd hebben van ons. Tijdens de sessies ontstonden ook dialogen maar niet voldoende om een goed beeld te krijgen over hun verwachtingen. Persoonlijk heb ik ook enkele zaken geleerd over het uitleggen van ons eigen KPI Dashboard. Ook met de feedback van de studenten kon ik mijn storytelling voldoende aanpassen. Ik zou dit zeker opnieuw doen en net meer vraag doen naar de verwachtingen van de peers.