Digitaliseringsrapport

In het digitaliseringsrapport is het belangrijk dat je voldoende kennis hebt over dataverwerking en verwerving. Hieronder zitten enkele taken: data opnemen, selecteren van relevante data en analyseren van deze data.

Een digitaliseringsrapport kan je als volgt uitvoeren: Data verkrijgen door de visibility van bijvoorbeeld een facebookadvertentie. Daarna is de volgende taak verwerving van de verkregen data. Analyses maken en visueel vertonen zijn zaken die we leerden in de lessen van Stef Rutsaert. Hij maakte gebruik van Excel om deze data op te lijsten en Power BI voor de visuele vertoning. Hierna maak je enkele aantrekkelijke facebookposts voor je organisatie en kan je selecteren welke de meeste likes, reacties en views verkrijgen. Hieruit kan je dan weer besluiten welke postsideëen je in t’ vervolg nog moet gebruiken. Dit levert dan nieuwe klanten op en zorgt voor het behouden van klanten.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *