MBTI resultaat

Ik ben akkoord met dit resultaat. Ik ben steeds enthousiast over nieuwe ideeën en ik hou er van om deze ook creatief te gaan invullen. De details laat ik graag aan anderen over maar het eindresultaat moet wel zo perfect mogelijk zijn.