Reflectie op Google DMA

Als netwerkbezoek binnen de vakken dataverwerving & -verwerking en media begrijpen en gebruiken kregen we de kans om een bezoek te brengen aan BE-Central. Binnen in Google (gelegen te Be-Central) werd aan de hand workshops uitgelegd waar de aandachtspunten waren bij het onderwerp Google DMA. Tips & tricks over zaken waar we zelf nog niet aan dachten. Met ‘we’ bedoel ik dan het Switch Visuals-team. Na afloop van deze dag wist de groep waar er nog werk aan was en waaruit we konden vertrekken.

We konden veel meepikken die we zeker zullen toepassen. Ten eerste omdat we zelf ook wat persoonlijke feedback hebben gekregen op de eigen rapporten (zie: adviesrapport). Ten tweede omdat deze toepassingen ook kunnen worden gebruikt bij de klanten. Als we ons op dit vlak (Google DMA) ons ook kunnen optimaliseren en de partners voldoende tevreden zullen zijn met ons werk, is dit zeker mooi meegenomen. Het is enkel en alleen een kwestie van overtuiging binnen de groep om hier dus effectief mee verder te gaan.

Om algemeen te besluiten kan ik zeggen dat we binnen de groep zeker al voldoende kennis hebben over Google DMA. Toch merken we dat de feedback blijft binnenstromen. Altijd zijn er werkpunten en kunnen de rapporten/projecten geoptimaliseerd worden. Het is ook wel zo dat het een never-ending-job is.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *