ROBOT AAN HET STUUR – Samenvatting

Het boek is geschreven door Jochanan Eynikel en in 2017 gepubliceerd. Door dat het zo vrij recent boek is geeft dit ook een meerwaarde, het gaat over actuele thema’s die mens vandaag de dag ook nog wordt mee geconfronteerd. De titel ‘Robot aan het stuur’ is een thema met groot belang, omdat op het einde van het boek een antwoord wordt gegeven of dat we robots kunnen vertrouwen in de vele zaken die we doen onder andere het autorijden. De schrijver, Jochanan Eynikel, is een echte expert in mensgericht ondernemen en toekomstdenken. Maar voor hij over de toekomst begint haalt hij er een groot stuk geschiedenis bij. Dit is het eerste boek dat hij schreef en mijn eerste indruk was dat hij enorm veel beroep doet op externe bronnen, ook onder meer Rogier De Langhe (docent bij NEK).

Dit boek is zoals ik al zei opgedeeld in grote stukken. In de eerste hoofdstukken zal de schrijver het vooral hebben over de geschiedenis. Hij vindt dit zeer belangrijk om te vermelden want zo wordt er een weergave gegeven uit hoe de technologie van vandaag ontstaan is. Meteen in de eerste pagina’s wordt er iets enorm belangrijk aangehaald dat luidt als volgt: ‘Een modale burger die in 1500 leefde, zou niet veel verschil merken mocht hij plots 3000 jaar terug in de tijd geworpen worden’. Deze zin geeft eigenlijk aan dat de technologie die in de 18de eeuw begon de start was van massa’s nieuwe zaken te ontdekken viel op de aarde, maar al de mensen die er voor geboren waren hadden ongeluk. Door het onder andere uitvinden van de stoommachine door James Watt, is de ontwikkeling van de mens enorm in de lucht gegaan. Wat zo ook een stimulans was om de wereldbevolking uit te breiden. Dit kan je allemaal afleiden uit de goede verwoording die in het boek staat: ‘Waar de wereld 10.000 jaar nodig had om een half miljard mensen te tellen, groeide de bevolking in de afgelopen 250 jaar tot 6,5 miljard mensen’. In het tweede hoofdstuk spendeert de schrijver toch meer aandacht aan het leven waar de mens zich nu in bevindt. Welke technologie is er momenteel beschikbaar en heeft de mens nodig om taken over te nemen. Want dat is nog altijd de bedoeling van een robot: ‘de robot vervangt taken die voor de mens gevaarlijk, lastig zijn en/of te veel denkwerk vraagt. Ook beschouw ik dit als een soort van Theoriedeel omdat er zeer veel woorden in voorkomen waar ik nog nooit van gehoord of gezien had. Hierdoor leerde ik vaak uit het boek. Zo leerde ik onder andere dat technologie een serieuze impact kan hebben op je mens zijn, deze worden de soft en hard impacts genoemd. Een soft impact wordt in het boek vergeleken als een gewelddadige videogame, in deze game worden bijvoorbeeld slagen en verwondingen toegediend aan mensen (Bijvoorbeeld Grand Theft Auto V). Wanneer een persoon deze game speelt zal hij er na niet geneigd zijn om iemand te verwonden. Dit heeft dus weinig invloed op de mens maar moeten we dus zeker niet links laten liggen. Bij een hard impact wordt het voorbeeld gebruikt van de klimaatopwarming. Wanneer we allemaal met de auto door de stad zouden rijden met een oldtimer zou dit een grote impact hebben op de luchtkwaliteit binnen de stad. Denk maar aan steden in China waar sommige mensen letterlijk nog maar weinig zon hebben gezien. In het derde hoofdstuk kaart de schrijver toch aan welke technologie nog mogelijk is en of we al dan niet die technologie moeten beperken om nog overzicht te kunnen houden op de wereld of eerder stimuleren zodat verder kunnen geraken dan wat nu al mogelijk is. Als slot schrijft de schrijver 7 aanbevelingen die je als wetten kunt beschouwen wanneer je bezig bent met mensgerichte innovatie.

Ik zou dit boek aanraden aan mensen zoals mezelf, iemand die niet vaak leest en toch kennis wil op doen van technologie. Er zit in principe verhaallijn in maar de tijdlijn van heden naar toekomst kan je beschouwen als een flow in het verhaal. Opmerkelijk is ook dat dit boek puur informatief is en geeft een extra boost aan je woordenkennis. Zelf ben ik blij dat ik het boek heb kunnen uitlezen en toch wel m’n kennis een boost heb gegeven.

 

Bronnen: 

Eynikel, J. (2017). Robot aan het stuur. Leuven, België: Lannoo, campus.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *