ROBOT AAN HET STUUR – Zaken die ik leerde

De cognitieve aspecten

De schrijver maakt nu een enorm grote sprong om meteen al over het ontstaan van het zogezegde tweede machinetijdperk in 1997. De mens is zijn computer aan het ontwikkelen zodat de mens ook minder en minder zijn verstand moet gebruiken. Anders verwoord laat de mens nu ook het cognitieve overnemen, een mooi voorbeeld is de Deep Blue. Dit is een schaakcomputer, gemaakt door IBM, die won van een meester in het schaken namelijk Gary Kasparov. De computer kon tweehonderd miljoen zetten per seconde berekenen… In 2011 komt IBM af met een nieuwe computer, genaamd Watson, die op de quiz ‘Jeopardy!’ menselijke tegenstanders versloeg. Die quiz is opgebouwd door allerhande vraagstukken, Watson won dus en maakte gebruik van allerhande tools zoals onder andere 200 miljoen Wikipedia pagina’s en woordenboeken. (‘Jeopardy!’, Wikipedia) Wat deze computers betekenen voor de evolutie van de technologie is puur voor het recreatieve binnen de computerwereld. 


Data

Het kon er ook moeilijk niet over gaan. Data, eerst nog even verduidelijken wat data(set) is: ‘Een gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. Elke kolom vertegenwoordigt een bepaalde variabele. Elke rij komt overeen met een bepaald lid van de gegevensverzameling in kwestie. Deze rij bevat de waarden voor elk van de variabelen, of attributen, voor dit lid, bijvoorbeeld lengte en gewicht of ook willekeurige getallen.’ (Dataset (Wikipedia), 2019) Wat data met de wereld heeft gedaan is onbeschrijfelijk. Iedere keer wordt data gebruikt als grondstof van een nieuw computergestuurd systeem, die data wordt gehaald uit algoritmes van mensen met hun toestellen. Die algoritmes worden dan weer gehaald uit het internet waar de mensen steeds met ieder toestel mee verbonden zijn. De volgende evolutie die data meemaakte was ‘the internet of things’, of ook wel de mogelijkheid van machines en toestellen die datasets met elkaar kunnen uitwisselen. Hierdoor is er geen hulp meer nodig van de mens en wordt de machine volledig aan zijn lot overgelaten.
Robotica

Na de game-computer en data is er ook een enorme vooruitgang op de robots. Nu het ook al mogelijk is dat robots onze burgers bakken en samenstellen, kunnen we toch spreken van een vooruitgang. Ook in Saudi-Arabië is er wel een heel speciale robot. Wat zo speciaal is aan deze robot is dat hij dezelfde rechten heeft als een effectieve inwoner van Saudi-Arabië. (BERGEN, 2018) Even ter zijde, de robot die de burgers bakt heeft dit geleerd uit honderden video’s die op YouTube staan. Want dit is pas evolutie, een robot die aan de hand van filmpjes (die door de mens gemaakt zijn) iets perfect kunnen laten uitvoeren. Maar naast de creativiteit en de hobby’s van de robots kunnen we de vraag rond de zelfrijdende auto ook niet overslaan. Dit is eigenlijk waar het boek vooral rond gaat en dat is de prangende vraag op de voorkaft: ‘Kunnen we een robot vertrouwen die achter het stuur van onze auto zit?’ en het antwoord op die vraag zal beantwoord worden in de volgende 5 jaren.

 
WIN-canvasmodel

Als link met de les had ik graag het deeltje rond het WIN-canvasmodel gebruikt. Deze deed me denken aan het onderdeel rond het brainstorm-canvasmodel (Business model canvas, 2015) die we in de les zagen. Ook het bezoek van de mensen van IBM (MURAL: Brainstorm and refine designs online, 2018) kan ik vergelijken met dit model. Als uitleg van het model staat dit letterlijk in het boek: ‘het WIN-canvasmodel brengt bouwstenen voor waardengedreven innovatie samen. Het focust daarbij op enkele kernvragen die bedrijven en innovatie-incubatoren op weg zetten om hun innovatie met een morele bril te bekijken.’ Nu met mijn eigen woorden zou ik dit model omschrijven als iets die je nodig hebt wanneer je met een nieuw innovatief idee zit en dus beroep kan doet op het model om enkele praktische vragen over het idee te beantwoorden. Het model is opgebouwd uit 3 hoofdvragen en die zijn: Wie is betrokken bij de technologie die ontworpen is?, Wat is de maatschappelijke impact van de technologie?, Ontstaan er waardenconflicten door het idee? (Win-canvasmodel, 2016) Door dit model kan je het natuurlijk linken aan de modellen die we gezien hebben in de les. Ik weet nog goed dat we in de IBM-workshop een idee hadden om in een café overal rond taps te zetten waarbij je zoveel mogelijk drank kunt nemen zoveel je maar wilt. Natuurlijk zou dit leuk zijn voor de klant omdat hij niet telkens zijn portefeuille moet boven halen. Maar het zou natuurlijk wel lijden tot alcoholmisbruik of mensen die aan de hand van een badge de rekening krijgen en zo schulden moeten afbetalen die ze zich eigenlijk niet kunnen permitteren.

 

Bronnen:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *